Nieuws

Save the date: 15 april 2019

Save the date: 15 april 2019

18 oktober 2018 - Op 15 april 2019 zal de volgende Koers-studiedag plaatsvinden. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk, maar noteer 15 april 2019, van 16.00 - 20.00 uur alvast in uw agenda!
Bijeenkomst Inspiratie op koers - 5 november 2018

Bijeenkomst Inspiratie op koers - 5 november 2018

18 oktober 2018 - Deze bijeenkomst staat in het teken van verdieping en inspiratie op onze koersthema’s. Wouter Hart, auteur en oprichter van Verdraaide Organisaties, opent de middag met een inspirerende lezing over het koersthema Sturingsfilosofie.
Lees meer ›
Terugblik Van Koers naar plan - 26 maart 2018

Terugblik Van Koers naar plan - 26 maart 2018

18 oktober 2018 - Op 26 maart ontmoetten zo’n 140 leidinggevenden van onze po en vo scholen elkaar bij het Montaigne Lyceum in Den Haag. Deze bijeenkomst had als doel elkaar te inspireren en informeren over de thema’s van de koers van Lucas Onderwijs, visievorming met je team en de vertaling hiervan naar een schoolplan.
Lees meer ›
Bekijk fotoalbum ›

De Lucas Koers in 1:28 minuut

16 januari 2018 - De koers van Lucas Onderwijs is in samenwerking met onze scholen ontworpen. De invulling van die koers gaan we per school terugzien in de schoolplannen 2019 - 2022. In dit animatiefilmpje zie je onze koers in 1:28 minuut.

 

De Lucas Koersbeweging in 3200 woorden

16 januari 2018 - Wil je het volledige verhaal van de koers van Lucas Onderwijs lezen? In de publicatie Koersbeweging 2022 lees je over het proces naar de koers en de inhoud van de verschillende thema’s.  

Scholen aan het woord: voorbeelden uit de praktijk

16 januari 2018 - In dit filmpje zie je een korte uitwerking van de koersthema’s toekomstgericht onderwijs, passend onderwijs, doorlopende lijnen en toekomstgericht personeelsbeleid in onze scholen.

 

Terugblik Koersdag 25 oktober 2017

Terugblik Koersdag 25 oktober 2017

09 november 2017 - Op 25 oktober kwam de schoolleiding uit het po en vo weer bij elkaar. Deze keer om de door de themagroepen uitgewerkte hoofdlijnen bij de 5 zelfgekozen thema’s: Toekomstgericht Onderwijs, Toekomstgericht Personeelsbeleid, Passend Onderwijs, Doorlopende lijnen en Kindcentra en (be)Sturingsfilosofie te bespreken.
Lees meer ›
Bekijk fotoalbum ›
Workshop Visual Thinking voor docenten Kunst

Workshop Visual Thinking voor docenten Kunst

09 november 2017 - Vooraf aan de koersdag op 25 oktober volgden vier kunstdocenten van ISW Lage Woerd, Hofstad Lyceum en het Edith Steincollege een workshop over Visual Thinking, zodat zij op de koersdag zelf tijdens de breakoutsessies de gesprekken visueel konden ondersteunen. Wij danken Annet Bijl, Martine de Soet, Martine Jalimsing en Conny de Jonge voor hun waardevolle bijdrage aan deze bijeenkomst!
Bekijk fotoalbum ›

Uitganspunten Koersdag 25 oktober 2017

24 oktober 2017 - De uitgangspunten van de Koersbepaling Lucas Onderwijs 2018-2022 zijn:

  •  Geeft richting, geen absolute uitspraken
  • Geeft invulling aan Lucas als solidair verbond en draagt bij aan verbinding op alle niveaus
  • Redeneert vanuit de school als eenheid en gemeenschap
  • Geen ‘one size fits all’, maar diversiteit en maatwerk als startpunt
  • Koersbepaling leidt tot passende vertaling naar uitvoering (via schoolplannen/jaarplannen en informele netwerken)
  • We borgen het eigenaarschap op alle niveaus
  • We houden de koersbepaling levend (geen ‘papieren tijger’)
  • We houden de dagelijkse operatie op orde, met passende doorontwikkeling (bedrijfsvoering, huisvesting, informatiebeveiliging)

Download thema’s & context

Dragons' Den

Dragons' Den

25 juni 2017 - 

Na de eerste themabijeenkomst hebben de themagroepen hun ideeën gepresenteerd aan het bestuur. Dit gebeurde in de vorm van een Dragons’ Den. Het bestuur toetste de ideeën aan het bestaande kader en richtte zich op de toepasbaarheid van de ideeën binnen het grotere geheel. De themagroepen kregen feedback van de dragons, om tijdens de tweede themabijeenkomst in september hun ideeën te verfijnen.
Bekijk fotoalbum ›

Kapitein en facilitator in training

Kapitein en facilitator in training

19 mei 2017 - 

Om de themabijeenkomsten zo goed mogelijk te begeleiden, gingen de kapiteins en facilitators in training. Tijdens een creatieve middagsessie kregen zij werkvormen aangereikt hoe je op een creatieve manier sessies kunt vormgeven, zodat er aan het einde van een sessie voldoende ideeën naar voren komen die als input kunnen dienen voor het nieuwe strategische koersplan.

 
Bekijk fotoalbum ›

Synthetron

Synthetron

12 mei 2017 - 

Op 18 april 2017 zijn leraren, schoolleiders, ouders én leerlingen in een synthetron-sessie met elkaar in gesprek gegaan over de thema’s van het koersplan. Synthetron is een online discussie platform, waarbij een grote groep deelnemers online ideeën en meningen kan uitwisselen. Vervolgens wordt dit verwerkt tot een totaalbeeld van standpunten over een thema. De eerste resultaten van de synthetron vind je HIER.
Bekijk fotoalbum ›

Studiedag Strategische Koersbepaling

Studiedag Strategische Koersbepaling

02 april 2017 - 

In de Van Nelle Fabriek in Rotterdam hebben we op 20 maart met alle directieleden vanuit het PO en VO de grote lijnen voor het koersplan opgehaald. Trendwatcher Adjiedj Bakas inspireerde ons met zijn beeld van de toekomst van het onderwijs en schetste welke trends er op ons afkomen. In meerdere gespreksrondes en een themamarkt hebben we verschillende thema’s met elkaar verkend. Opbrengst van deze dag zijn de vijf thema’s van onze nieuwe strategische koers. De komende periode gaan themagroepen bestaande uit schoolleiders, leraren, ouders en medewerkers van het stafbureau deze thema’s verder uitwerken.
Bekijk fotoalbum ›