Nieuws

09 november 2017

Terugblik Koersdag 25 oktober 2017

Op 25 oktober kwam de schoolleiding uit het po en vo weer bij elkaar. Deze keer om de door de themagroepen uitgewerkte hoofdlijnen bij de 5 zelfgekozen thema’s: Toekomstgericht Onderwijs, Toekomstgericht Personeelsbeleid, Passend Onderwijs, Doorlopende lijnen en Kindcentra en (be)Sturingsfilosofie te bespreken.

Terugblik Koersdag 25 oktober 2017
Na een presentatie van Ingrid de Bonth, die ons het proces nog eens verduidelijkte, presenteerden de kapiteins in een korte pitch de hoofdlijnen per thema. Na een creatief intermezzo, waar wij met 150 leidinggevenden een tekenworkshop volgden van Inge de Fluiter, werden er in Breakoutsesies verhelderende vragen gesteld, verdieping op de hoofdlijnen aangebracht en good practices uit de scholen met elkaar gedeeld rondom de 5 thema’s. Ewald van Vliet sloot de avond af met een weergave van de gesprekken die hij had met schoolleiders en mooie verhalen uit de scholen die hij deze avond heeft gehoord. We kijken terug op inspirerende bijeenkomst. In maart komen we weer met alle leidinggevenden van Lucas Onderwijs bij elkaar om vanuit de hoofdlijnen een vertaalslag te maken naar de scholen en de schoolplannen.
Bekijk fotoalbum ›