Terugblik Van koers naar plan

Op 26 maart ontmoetten zo’n 140 leidinggevenden van onze po en vo scholen elkaar bij het Montaigne Lyceum in Den Haag. Deze bijeenkomst had als doel elkaar te inspireren en informeren over de thema’s van de koers van Lucas Onderwijs, visievorming met je team en de vertaling hiervan naar een schoolplan.
De middag werd geopend door Jitske Kramer met een inspirerende lezing over anders kijken, creativiteit, flow, sabotage, macht, diversiteit, inclusie en openheid voor verschillen. De sleutel op het werk ligt volgens Kramer niet zozeer in de verschillen zelf, maar in de dynamiek die ontstaat door verschillen.

 

Na de lezing was er een markt met 9 parels uit onze eigen scholen. Zo waren er twee parels van SBO Het Avontuur: Kraak de klas en leren zichtbaar maken, was er een parel over doorlopende lijnen po-vo door Corbulo en De Trampoline en waren er leerlingen van Hofstadlyceum die wat vertelden over Unesco, internationalisering en Gender and Sexuality Alliance (GSA). Twee docenten van ISW Hoogeland lichtten toe hoe zij Gamification toepassen in hun lessen. Daarnaast was de Populier van de partij met een pitch over Maakonderwijs en vertelde ’t Kraaienest over hoe zij hun team hebben ingericht tot een PLG. Het Hofstad lyceum deelde hun tweede parel over de pilot inzetten van gelden voor extra ondersteuning voor leerlingen en de Paschalisschool vertelde over hun parel: onderzoekend en ontwerpend leren.

 

Voor wat meer verdieping waren er zes workshops: één over doorlopende lijnen po en vo, één over het planmatig komen tot een schoolplan, twee over visievorming met je team, één over de sturingsfilosofie en de kernwaarden van Lucas Onderwijs en een inspirerend verhaal van buiten door de schoolleider van De Hef over teamvorming, visievorming en transformatie op een VMBO school in Rotterdam Zuid.

 

De komende jaren ontmoeten de leidinggevenden uit het po en vo elkaar twee keer per jaar rondom de thema’s van de koers van Lucas Onderwijs: toekomstgericht onderwijs, passend onderwijs, toekomstgericht personeelsbeleid, doorlopende lijnen en (be)sturingsfilosofie.