Besturingsfilosofie

De werkgroep besturingsfilosofie kijkt welke (be)sturingsfilosofie binnen Lucas voor de komende koersplan periode het beste past om de doelen die daarin worden benoemd te kunnen behalen. In een organisatie gaat het m.b.t sturingsfilosofie om hoe de verschillende actoren met hun eigen verantwoordelijkheden zich tot elkaar verhouden om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Dit vraagstuk gaat dan ook verder dan de verhouding tussen bestuur en scholen, maar kent ook zijn vertaling naar de verhouding tussen schooldirectie en teams of tussen teams en individuele docenten en leerkrachten.

Met elkaar verkennen we hoe de besturingsfilosofie van Lucas zo kan worden vormgegeven dat de juiste balans tussen ruimte, richting en rekenschap wordt gevonden.

BERICHTEN

23 okt 2017 - Besturingsfilosofie - oktober 2017

In de aanloop naar 25 oktober hebben de themagroepen, met de feedback van de Dragons, de hoofdlijnen per thema verder uitgewerkt. Bij elk thema is een tekening ontworpen waarin deze hoofdlijnen zijn terug te zien. De tekeningen worden de komende jaren gebruikt als het symbool voor de thema’s.

 

Hieronder kunt u de presentatie met de hoofdlijnen downloaden.


29 jun 2017 - Dragon's Den presentatie
Preview foto

Na de eerste themabijeenkomst hebben de themagroepen hun eerste ideeën gepresenteerd aan het bestuur. Dit gebeurde in de vorm van een Dragons’ Den. Het bestuur toetste hier de ideeën aan het bestaande kader en richtte zich op de toepasbaarheid van de ideeën binnen het grotere geheel. De themagroepen kregen feedback van de dragons mee om tijdens de tweede themabijeenkomst in september hun ideeën te verfijnen.