Doorlopende lijnen PO-VO en KC

Het onderwijsaanbod is vooral verbonden aan wat een bepaalde leeftijdsgroep nodig heeft aan leerstof, leraren en gebouwen. De wensen van ouders en individuele leerlingen worden langzamerhand zichtbaar in:

 

  • de integratie van onderwijs, voorschool en kinderopvang in één organisatie, het kindcentrum;
  • een vloeiende overgang in leerlijnen van PO naar VO, zeker als het om scholen van Lucas Onderwijs gaat;
  • het onderbrengen van PO- en VO-scholen in één gebouw om de drempel in de belevingswereld van de leerling weg te nemen.

BERICHTEN

27 mrt 2018 - Best practice: Corbulo en Trampoline
Preview foto  

Corbulo college geeft les aan op de Trampoline met de 3D printer en 3D pennen.

 

Het Corbulo college en De Trampoline werken veel samen. Er worden meerdere keren per jaar techniek lessen gegeven door collega’s van het Corbulo college. Klassen va De Trampoline gaan ook naar het Corbulo toe om daar lessen te volgen. Samen met een aantal andere scholen organiseren de Trampoline en het Corbulo college een gezamenlijke studiedag in oktober. De ITEM reis in Londen georganiseerd door afdeling OK&I wordt o.a. gebruikt als inspiratiebron voor deze studiedag.


23 okt 2017 - Doorlopende lijnen - oktober 2017

In de aanloop naar 25 oktober hebben de themagroepen, met de feedback van de Dragons, de hoofdlijnen per thema verder uitgewerkt. Bij elk thema is een tekening ontworpen waarin deze hoofdlijnen zijn terug te zien. De tekeningen worden de komende jaren gebruikt als het symbool voor de thema’s.

 

Hieronder kunt u de presentatie met de hoofdlijnen downloaden.


12 jul 2017 - Dragon's Den presentatie
Preview foto

Na de eerste themabijeenkomst hebben de themagroepen hun eerste ideeën gepresenteerd aan het bestuur. Dit gebeurde in de vorm van een Dragons’ Den. Het bestuur toetste hier de ideeën aan het bestaande kader en richtte zich op de toepasbaarheid van de ideeën binnen het grotere geheel. De themagroepen kregen feedback van de dragons mee om tijdens de tweede themabijeenkomst in september hun ideeën te verfijnen.