Passend Onderwijs

Onze scholen zorgen voor onderwijs aan uiteenlopende groepen leerlingen, met uiteenlopende gaven en uiteenlopende problemen. We hebben hoogbegaafde leerlingen in onze scholen en zeer moeilijk lerende. In individuele handelingsplannen leggen we vast wat we een leerling willen laten bereiken en we evalueren de resultaten die een leerling behaalt. Zo nodig roepen we extra ondersteuning in via het samenwerkingsverband waarin iedere school deelneemt. Leerlingen met achterstanden proberen we extra leerkansen te bieden. Externe partijen helpen ons daarbij met geld en met advies, zoals de gemeente en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

 

 

De themagroep Passend Onderwijs bestaat uit een heel mooie mix van ouders, leerkrachten, IBers, directeuren en bureaumedewerkers. Er is een afvaardiging van PO en VO.

Het motto: Passend Onderwijs is niet alleen een passende school, maar onderwijs en zorg op maat voor elk kind!

 

De themagroep gaat met elkaar de volgende drie thema’s verder uitwerken:

  • Kennis en expertise
  • Gebouw en organisatie
  • Zorg en samenwerking

BERICHTEN

23 okt 2017 - Passend Onderwijs - oktober 2017

In de aanloop naar 25 oktober hebben de themagroepen, met de feedback van de Dragons, de hoofdlijnen per thema verder uitgewerkt. Bij elk thema is een tekening ontworpen waarin deze hoofdlijnen zijn terug te zien. De tekeningen worden de komende jaren gebruikt als het symbool voor de thema’s.

 

Hieronder kunt u de presentatie met de hoofdlijnen downloaden.


12 okt 2017 - Tweede bijeenkomst Themagroep

Fotoalbum:

2017-08-30-PHOTO-00000007.jpg 2017-08-30-PHOTO-00000006.jpg 2017-08-30-PHOTO-00000005.jpg 2017-08-30-PHOTO-00000004.jpg

12 jul 2017 - Dragon's Den presentatie

Na de eerste themabijeenkomst hebben de themagroepen hun eerste ideeën gepresenteerd aan het bestuur. Dit gebeurde in de vorm van een Dragons’ Den. Het bestuur toetste hier de ideeën aan het bestaande kader en richtte zich op de toepasbaarheid van de ideeën binnen het grotere geheel. De themagroepen kregen feedback van de dragons mee om tijdens de tweede themabijeenkomst in september hun ideeën te verfijnen.