Toekomstgericht Onderwijs

We willen aan onze leerlingen het best denkbare onderwijs aanbieden. Wàt dat is, verandert voortdurend mèt de samenleving om ons heen. Internationale samenwerking op politiek, sociaal, economisch en cultureel gebied maakt het noodzakelijk om over de landsgrenzen heen te kunnen kijken. Technologische innovatie vraagt om kennis en vaardigheden op het gebied van communicatie en informatietechnologie (ICT), creativiteit, kritisch denken en probleemoplossend vermogen. Dit zijn dé vaardigheden van de 21ste eeuw (de 21st Century Skills)!

 

ICT biedt mogelijkheden om talentgedreven onderwijs te ondersteunen. Binnen slimme, digitale leeromgevingen kunnen leerlingen in hun eigen tempo, op hun eigen tijd en met eigen (leer)middelen leren. Leerlingen maken zelf keuzes als het gaat om leren, en sturen zo hun eigen leerproces. De leraar heeft een coachende rol en ondersteunt de leerling. Deze ontwikkeling noemen we gepersonaliseerd leren.

BERICHTEN

04 jun 2018 - Workshop studiedag 26 maart 2018 - Kus de visie wakker
In de workshop is een voorbeeld van een proces van gezamenlijke visievorming gegeven. Hofstad Lyceum werkt sinds september 2016 met het gehele team aan een nieuwe koers. Gekozen is voor een democratisch proces, waarbij de medewerkers en andere stakeholders bepalend zijn geweest in de uitkomst. De inzichten die de school hierbij heeft opgedaan en de theorieën die zijn bestudeerd, zijn ook bruikbaar in andere scholen en voor andere trajecten dan grootschalige visievormingstrajecten.

 

In de workshop zijn de verschillende keuzes en dilemma’s in dit proces aan de orde gesteld. Het boek ‘Kus de visie wakker’ (Samhoud, Geelhoed en Van der Loo), dat door de school als leidraad is gebruikt, is besproken. De middelen die in dit proces zijn ingezet niet alleen besproken, maar ook geïllustreerd door middel van beeld en door het ter plekke uitvoeren van de werkvormen. De workshop was daardoor een mix van informatieoverdracht, discussie en korte werkvormen en demonstraties.

 

Vragen die gezamenlijk besproken zijn, zijn onder andere ‘Moet (of kan) je als directie tóch bepaalde kaders stellen, wanneer je kiest voor een grotendeels democratisch proces?’, ‘Valt het verloop van een dergelijk traject te plannen en te voorspellen, of moet je dat als schoolleider loslaten?’ en ‘Welke stakeholders betrek je bij zo’n proces, en hoe faciliteer je hun inspanningen?’ Met de inzichten vanuit de groep schoolleiders gingen ook de workshopleiders verrijkt weer naar huis.


23 okt 2017 - Toekomstgericht Onderwijs - oktober 2017

In de aanloop naar 25 oktober hebben de themagroepen, met de feedback van de Dragons, de hoofdlijnen per thema verder uitgewerkt. Bij elk thema is een tekening ontworpen waarin deze hoofdlijnen zijn terug te zien. De tekeningen worden de komende jaren gebruikt als het symbool voor de thema’s.

 

Hieronder kunt u de presentatie met de hoofdlijnen downloaden.


20 jun 2017 - Dragon's Den presentatie