Toekomstgericht personeelsbeleid

Goed onderwijs vraagt om goed personeel: leraren, ondersteuners en schoolleiders. Door hun scholing en professionele optreden kunnen ze leerlingen tot grote prestaties brengen. Daarvoor moeten ze zelf goed in hun vel zitten: onderwijs moet hun passie zijn waarin ze hun talent tot ontplooiïng brengen. Daarom moeten ze blijven doorleren en plezier in hun werk hebben, ook in relatie tot hun privé-leven. Ondanks krapte op de arbeidsmarkt proberen we de beste leraren aan onze scholen te verbinden.

BERICHTEN

23 okt 2017 - Toekomstgericht personeelsbeleid - oktober 2017

In de aanloop naar 25 oktober hebben de themagroepen, met de feedback van de Dragons, de hoofdlijnen per thema verder uitgewerkt. Bij elk thema is een tekening ontworpen waarin deze hoofdlijnen zijn terug te zien. De tekeningen worden de komende jaren gebruikt als het symbool voor de thema’s.

 

Hieronder kunt u de presentatie met de hoofdlijnen downloaden.


12 jul 2017 - Dragon's Den presentatie
Preview foto

Na de eerste themabijeenkomst hebben de themagroepen hun eerste ideeën gepresenteerd aan het bestuur. Dit gebeurde in de vorm van een Dragons’ Den. Het bestuur toetste hier de ideeën aan het bestaande kader en richtte zich op de toepasbaarheid van de ideeën binnen het grotere geheel. De themagroepen kregen feedback van de dragons mee om tijdens de tweede themabijeenkomst in september hun ideeën te verfijnen.